top of page
KMO groeisubsidie - experts in subsidies voor bedrijven

KMO groeisubsidie - VLAIO

Waarvoor?

Steun voor KMO op een kantelmoment die kennis in huis wil halen om een groeisprong te realiseren.

 

De onderneming haalt strategische kennis in huis die nog niet aanwezig is in de onderneming. Dit kan onder de vorm van het aantrekken van een nieuwe medewerker of het inwinnen van extern advies.

Hoeveel subsidie?

 • 50% of tot €25.000 voor de aanwerving van een strategisch medewerker (brutojaarloon van eerste werkjaar) en/of

 • 50% of tot €25.000 voor de kosten van strategisch advies van (een) externe dienstverlener(s)

Via thematische oproepen

De aanvraag kan enkel gebeuren gedurende bepaalde periodes in het jaar en volgens specifieke thema’s (innovatie, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, digitalisering).

 

De volgende oproep loopt van van 8 december 2023 tot en met maandag 22 januari 2024.

Leg dus tijdig de link met deze subsidiemaatregel als er nieuwe kennis in huis gehaald wordt!

Inkasu- KMO groeisubsidie VLAIO

Beoordelingscriteria

Bij het beoordelen van de aanvraag worden volgende beoordelingscriteria geëvalueerd:

 • Visie op economische groei. De KMO heeft een welomlijnde visie over hoe de onderneming in de toekomst zal transformeren, innoveren of internationaliseren.

 • Kantelmoment. De KMO toont aan dat het groeitraject een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering: internationalisatie, transformatie, differentiatie.

 • Onderbouwde aanpak. De KMO toont aan dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om de vooropgestelde duurzame economische groei te realiseren en te bestendigen binnen de onderneming.

 • Noodzaak aan strategische kennis. De KMO toont cumulatief aan: 

 1. Dat de KMO zonder het inwinnen van bepaalde strategische kennis niet over de benodigde kennis beschikt om het groeitraject succesvol te realiseren;

 2. Dat de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategische medewerker wel over die ontbrekende strategische kennis beschikt.

Specifieke thema's

 1. Innovatie: strategie om innovatieve producten of diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten

 2. Internationalisering: groeien door export

 3. Digitalisering: data inzetten om producten, diensten en processen ​slimmer te maken

 4. Circulair en duurzaam ondernemen: natuurlijke grondstoffen reduceren door materialen slim en efficiënt te gebruiken of materialenkringlopen te sluiten

Voorwaarden voor aanwerving strategisch medewerker

 • De strategische medewerker moet een externe zijn ten aanzien van de KMO en moet minstens één jaar werkzaam blijven binnen de KMO voor de toekenning van de maximale subsidie van €25.000.

 • De strategische medewerker wordt tewerkgesteld met een arbeidscontract van onbepaalde duur.

 • Het gaat om een ‘nieuwe’ aanwerving voor de onderneming. De volgende personen komen dus niet in aanmerking:

 1. Personen die tewerkgesteld zijn of gewerkt hebben als werknemer voor de steunvragende onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap van de steunvragende onderneming.

 2. Personen die als zelfstandige of interimmedewerker actief zijn of actief zijn geweest bij de steunvragende onderneming, een partnervennootschap of een verbonden vennootschap van de steunvragende onderneming.

Voorwaarden voor extern advies

De gekozen dienstverlener moet altijd een derde zijn ten aanzien van de steunvragende onderneming. Een dienstverlener wordt niet beschouwd als een derde in de volgende gevallen:

 1. de onderneming heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de dienstverlener in handen

 2. de dienstverlener heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de onderneming in handen

 3. de dienstverlener en de onderneming hebben minstens één gemeenschappelijke zaakvoerder, bestuurder, werknemer of aandeelhouder

 4. de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de onderneming en de dienstverlener zijn met elkaar verbonden als echtgenoten, als bloedverwanten tot en met de tweede graad of door samenwoning

Iemand die werkt via een managementvennootschap en enkel voor de onderneming (die steun wenst aan te vragen) werkt komt niet in aanmerking. Een externe consultant moet kunnen aantonen dat hij verschillende opdrachten heeft en dus zijn diensten aanbiedt aan meer dan 1 bedrijf.

Wilt u meer informatie over KMO groeisubsidie? Mail gerust naar evelyn@inkasu.be of bel 0476 87 59 68

bottom of page