top of page
Strategische transformatiesteun Inkasu Advies

Strategische transformatiesteun - VLAIO

Waarvoor?

Steun voor grote investeringen en opleidingen die een transformatie van bedrijf teweeg brengt + gericht is op innovatie. Het is van groot belang aan te tonen dat de nieuwe producten/processen sterk vernieuwend zijn voor de sector.

Hoeveel steun?

 • 8% steun voor investeringen

 • 20% steun voor opleidingen die kunnen gekoppeld worden aan de investering

Er zijn minimumdrempels gekoppeld aan de investeringen (gespreid over 3 jaar)

 • Een kleine onderneming dient minstens €1.000.000 te investeren over een periode van 3 jaar

 • Een middelgrote onderneming dient minstens €2.000.000 te investeren over een periode van 3 jaar

Er zijn minimumdrempels gekoppeld aan de opleidingen (gespreid over 3 jaar)

 • Een kleine onderneming: minstens €100.000 opleidingskosten

 • Een middelgrote onderneming: minstens €200.000 opleidingskosten

 • Een grote onderneming: minstens €300.000  opleidingskosten

Voor wie?

 • KMO’s: steun voor investeringen en opleidingen

 • Grote ondernemingen: enkel steun voor opleidingen

Green Buildings

Voorwaarden

De beoordeling van een dossier gebeurd onder andere op basis van:

 • Innovatie: wordt er geïnvesteerd in een nieuw/verbeterd proces of een nieuw/verbeterd product of een nieuwe/verbeterde dienst. Kan er een duidelijk verschil aangetoond worden met de concurrentie. Is dit sterk vernieuwend voor de sector? Indien de innovatie niet kan aangetoond worden maakt het dossier geen kans.

 • Internationalisering: kan er een substantiële internationale groei aangetoond worden dankzij de investering.

 • Verduurzaming: draag de investering bij tot verduurzaming? Bijvoorbeeld:

 1. Verduurzaming op sociaal vlak: initiatieven in de onderneming voor extra aanwervingen, opleiding en talentontwikkeling, diversiteit (kansengroepen), verbeterde ergonomie/ veiligheid en gezondheid.

 2. Verduurzaming op ecologisch vlak: acties voor milieubewust bouwen, milieuverantwoord produceren en/of invoeren van milieuvriendelijke processen.

Wilt u meer informatie over Strategische transformatiesteun? Mail gerust naar evelyn@inkasu.be of bel 0476 87 59 68

bottom of page