top of page
O&O Haalbaarheidsstudie - Inkasu Consulting Advies

O&O Haalbaarheidsstudie

Waarvoor?

 • Voor bedrijven die een innovatief project beogen waarbij de haalbaarheid nog onvoldoende duidelijk is.

 • De haalbaarheidsstudie moet betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie.

 • Niet: louter ideeëngeneratie, marktstudie of probleemoplossing op korte termijn. Het nagestreefde vervolgtraject moet voldoende ambitieus zijn.

Voor wie en hoeveel subsidie?

 • Grote onderneming: 40%

 • Kleine en middelgrote ondernemingen: 50%

 • Maximaal €50.000 steun per partner

 • De totale steun (indien meerdere partners samenwerken) is maximaal €500.000

Projectlooptijd

 • 3 - 12 maanden

 • 1 haalbaarheidsstudie per jaar

Meet Up

Welke kosten komen in aanmerking?

Kosten voor noodzakelijke kennisverwervende activiteiten - zowel technologische als niet-technologische - die bijdragen tot de ontwikkeling van je innovatie en het valideren van de resultaten.

 • de personeelskosten

 • de overheadkosten en de werkingskosten

 • externe prestaties zoals medewerkers op factuurbasis en de uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers;

 • investeringskosten die rechtstreeks verband worden met de uitvoering van het project. Hierbij komt enkel de afschrijvingskost in aanmerking voor steun.

Extra criteria

 • De innovatie die met het innovatieve vervolgtraject beoogd wordt moet het potentieel hebben voor voldoende valorisatie in Vlaanderen (= extra tewerkstelling en/of toekomstige investeringen).

 • De haalbaarheidsstudie is een voorbereiding voor een steunbaar innovatief vervolgtraject (ontwikkelingsproject, onderzoeksproject). 

Wilt u meer informatie over O&O Haalbaarheidsstudie? Mail gerust naar evelyn@inkasu.be of bel 0476 87 59 68

bottom of page