top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverEvelyn Desmidt

KMO groeisubsidie 2021 via thematische oproepenKMO groeisubsidie

In 2021 wordt de KMO groeisubsidie bijgestuurd om deze gerichter in te zetten voor de relance van de Vlaamse economie. Hierbij zal de focus liggen op:

  • Digitalisering

  • Internationalisering

  • Innovatie

  • Circulair en duurzaam ondernemen

Drie oproepen

Bovendien zal het niet meer mogelijk zijn om het ganse jaar in te dienen maar worden er 3 oproepen gelanceerd in maart-april, juli-augustus en november-december van 2021. Er kan dus enkel nog ingediend worden in deze periodes.


Extra wijzingen

Daarnaast werden nog een aantal extra wijzigingen doorgevoerd:

  • Een goedgekeurde subsidieaanvraag kan niet meer uitgebreid worden met bijkomend advies of een extra aanwerving.

  • Elke onderneming kan slechts 1 KMO groeisubsidie aanvragen per 3 jaar.

  • De drempel voor een consultant die strategisch advies geeft bedraagt minimum €20.000. Het is dus niet meer mogelijk om adviezen van verschillende consultants te combineren om aan de minimumdrempel van €20.000 te voldoen.


Comentarios


bottom of page