top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverEvelyn Desmidt

KMO groeisubsidie - oproep juli/aug 2022

Kmo's die een groeisprong willen realiseren kunnen via de kmo-groeisubsidie steun krijgen voor het verwerven van de kennis die de onderneming momenteel niet in huis heeft en nodig is om (verder) te groeien. Het groeitraject van de onderneming moet aansluiten bij één van de volgende thema’s:

 • Innovatie

  • strategie om innovatieve producten/diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten

 • Internationalisering

  • duurzaam groeien door transport

 • Circulair en duurzaam ondernemen

  • natuurlijke grondstoffen reduceren door materialen slim en efficiënt te gebruiken of materialenkringlopen te sluiten

 • Digitalisering

  • data inzetten om producten, diensten en processen slimmer te makenHoeveel steun en waarvoor?

De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die je nodig hebt om je groeitraject te kunnen realiseren.


Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door:

· enerzijds de aanwerving van een strategische medewerker die je onderneming versterkt op de vlakken waarin je kennis ontbreekt voor het realiseren van het groeitraject

· anderzijds het advies van een dienstverlener in te winnen om deze ontbrekende kennis in te kopen

· beide kunnen gecombineerd worden

De minimale projectkost (aanwerving en/of advies) bedraagt € 20.000.


Zowel voor de aanwerving van een werknemer als voor het inwinnen van advies van een externe dienstverlener kan de kmo tot 25.000 euro steun krijgen. In totaal dus maximaal 50.000 euro per groeitraject. Er wordt een steunpercentage van 50% gehanteerd.


Met deze subsidie kunnen KMO’s financieel ondersteund om de loonkost van een strategisch profiel te bekostigen tijdens het eerste werkjaar en/of om de kost van een advies door een dienstverlener te financieren.


Volgende indienperiode: 1 juli - 31 augustus.


LET OP: De aanvraag moet ingediend worden voordat het advies start en/of voordat een strategische medewerker wordt aangeworven.

Indienen in juli betekent dat het advies/aanwerving kan starten vanaf 1/8/2022!Voorwaarden:

Bij het beoordelen van de aanvraag worden volgende beoordelingscriteria geëvalueerd:

 • Visie op economische groei. De KMO heeft een welomlijnde visie over hoe de onderneming in de toekomst zal transformeren, innoveren of internationaliseren.

 • Kantelmoment. De KMO toont aan dat het groeitraject een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering: internationalisatie, transformatie, differentiatie.

 • Onderbouwde aanpak. De KMO toont aan dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om de vooropgestelde duurzame economische groei te realiseren en te bestendigen binnen de onderneming.

 • Noodzaak aan strategische kennis. De KMO toont cumulatief aan:

  • Dat de kmo zonder het inwinnen van bepaalde strategische kennis niet over de benodigde kennis beschikt om het groeitraject succesvol te realiseren;

  • Dat de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategische medewerker wel over die ontbrekende strategische kennis beschikt.


Enkele voorbeelden van mogelijke groeitrajecten

 • Een innovatieve ontwikkeling naar de markt brengen (R&D Manager)

 • Groeien door (nieuwe) buitenlandse markten aan te boren (Sales Manager)

 • Groeien door een nieuw product/ dienst in een bestaande markt aan te bieden

 • Groeien door een bestaand product in een nieuwe markt aan te bieden

 • Een nieuw circulair businessmodel implementeren

 • Advies inwinnen voor circulair ontwerp van huidige producten

 • De productie transformeren naar een circulaire productie

 • Een vernieuwd businessmodel ontwikkelen en implementeren


Waarvoor niet?

 • Een niet-gedigitaliseerde onderneming die de eerste, gangbare stappen op het vlak van digitalisering wil zetten. Bv.:

  • digitaliseren van administratieve processen, zoals bestellingen, klantenrelaties, facturatie en boekhouding

  • ontwikkeling en implementatie van courante digitale toepassingen, zoals het opzetten van een ERP-systeem of het opzetten van een webshop

 • Copy-paste van huidige bedrijfsvoering naar nieuwe markten. Bijvoorbeeld een bedrijf dat al in een aantal Europese landen actief is en wil uitbreiden naar nieuwe Europese landen, met eenzelfde exportstrategie als vandaag en zonder nieuwe uitdagingen.

 • Groeitrajecten die louter betrekking hebben op duurzaamheid, milieu of klimaat en niet focussen op circulaire economie. Bijvoorbeeld: bedrijven actief in warmtenetten of hernieuwbare energie die willen opschalen en groeien.

 • Groeitrajecten gericht op producten, diensten of processen die niet vernieuwend/innovatief zijn voor de sector.

 • Trajecten gericht op het verkennen van innovatie-opportuniteiten. Bv. Een bedrijf dat via een marktonderzoek wil peilen naar de wensen en verwachtingen bij potentiële klanten om hun producten, diensten of processen hierop af te stemmen.


Meer weten?

Wenst u te groeien maar weet u niet of uw groeitraject in aanmerking komt voor steun? Neem contact met ons op voor meer informatie:

evelyn@inkasu.be - 0476 87 59 68


Comments


bottom of page