top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverEvelyn Desmidt

Laatste oproep in 2022 voor een KMO groeisubsidie – wees er snel bij!

Voor wie?

Kmo’s en vrije beroepen met een economische activiteit in het Vlaamse gewest.


Waarvoor?

KMO’s die een groeisprong willen realiseren kunnen steun krijgen voor het verwerven van kennis die de onderneming momenteel niet in huis heeft en nodig is om (verder) te groeien. Het groeitraject van de onderneming moet aansluiten bij één van de volgende thema’s:


1. INNOVATIE

Strategie om innovatieve producten en diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten. Let op innovatie betekent dat het vernieuwend is voor de sector, niet louter voor de KMO zelf.

Voorbeeld: een R&D of business development manager aanwerven om vernieuwende producten naar de markt te brengen.


2. CIRCULAIR EN DUURZAAM ONDERNEMEN

Enkel voor ondernemingen in de maak- en bouwindustrie die het gebruik van natuurlijke grondstoffen willen reduceren door materialen slim en efficiënt te gebruiken of materialenkringlopen te sluiten.

Voorbeeld: advies inwinnen voor het ontwerpen van circulaire producten; een nieuw circulair businessmodel implementeren.


3. INTERNATIONALISERING

Duurzaam groeien door export. De export moet deel uitmaken van een langetermijnstrategie en duurzame economische groei opleveren voor de vestiging in Vlaanderen. De uitbreiding naar nieuwe markten moet voldoende nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming.

Voorbeeld: een exportmanager aanwerven in het kader van het uitbouwen van een nieuwe buitenlandse markt


4. DIGITALISERING

Data inzetten om producten, diensten en processen slimmer te maken. Het groeitraject moet vernieuwend zijn ten opzichte van gangbare evoluties inzake digitalisering. Dankzij het groeitraject kan de onderneming zich op het vlak van digitale maturiteit onderscheiden in de markt.

Voorbeeld: advies inwinnen voor de ontwikkeling van een digitaal platform waarbij artificial intelligence wordt ingezet om de productieplanning aan te sturen


Waarvoor krijg je steun en hoeveel?

De steun kan verkregen worden voor het verwerven of inkopen van strategische kennis die nodig is om het groeitraject te realiseren. Het verwerven van kennis kan gebeuren door:

· Enerzijds de aanwerving van een strategische medewerker die je onderneming versterkt op de vlakken waarin je kennis ontbreekt voor het realiseren van het groeitraject.

· Anderzijds het advies van een dienstverlener in te winnen om deze ontbrekende kennis in te kopen.

· Beide kunnen gecombineerd worden.

De minimale projectkost (aanwerving en/of advies) bedraagt € 20.000.

De subsidie bedraagt 50% en het steunplafond per pijler (advies of aanwerving) bedraagt €25.000. Het totale steunplafond per project is dus €50.000.


Aanvraagprocedure?

De aanvraag gebeurt via een digitaal aanvraagformulier. De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema waarbij de best gerangschikte projecten steun toegekend krijgen tot uitputting van het budget. Wees er dus snel bij!


Volgende indienperiode: 1 november – 31 december 2022


LET OP: De aanvraag moet ingediend worden voordat het advies start en/of een strategische medewerker wordt aangeworven.

Indienen in november betekent dat het advies/aanwerving kan starten vanaf 1/12/2022!


Meer weten of begeleiding nodig?

Neem contact op: evelyn@inkasu.be - 0476 87 59 68Comments


bottom of page