top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverEvelyn Desmidt

O&O haalbaarheidsstudie: steun voor de haalbaarheid van jouw innovatie
Subsidie aanvragen voor een O&O haalbaarheidsstudie

Het is voor bedrijven opnieuw mogelijk om bij VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, subsidie aan te vragen voor een O&O haalbaarheidsstudie. Onderwerpen die tijdens dergelijke studie aan bod kunnen komen zijn voornamelijk uitdagende technische / wetenschappelijke aspecten, maar ook businessmodelinnovatie, diensteninnovatie en problematieken rond intellectuele eigendom. Louter ideeëngeneratie, een marktstudie of probleemoplossing op korte termijn komen niet in aanmerking.


Kennissprong

Daarnaast moet duidelijk aangetoond worden dat de haalbaarheidsstudie een kennissprong nastreeft die kan leiden tot een vervolgtraject of verdere innovatieve activiteiten (cfr. ontwikkeling van een innovatief product, proces of dienst).


Kennisopbouw

De haalbaarheidsstudie dient tevens bij te dragen tot kennisopbouw die een betere inschatting toelaat van de risico’s en opportuniteiten van het vervolgtraject.Maximale steun van €50.000

Je onderneming krijgt maximaal €50.000 steun voor een O&O haalbaarheidsstudie. De subsidie wordt berekend als een percentage van de projectbegroting. De projectbegroting wordt opgebouwd uit kosten voor personeel, overhead, werking, externe prestaties, investeringen (afschrijving tijdens studieperiode) en onderzoekspartners. Al deze kosten worden gemaakt in functie van de noodzakelijke kennisverwervende activiteiten.


Steunpercentage voor grote ondernemingen en KMO's

Het steunpercentage bedraagt 40% voor grote ondernemingen en 50% voor kmo’s. Als er meerdere partners deelnemen aan de studie kan de totale subsidie maximaal €500.000 bedragen (met een maximum van €50.000 per partner).

Doorlooptijd

De aanvaardbare doorlooptijd van een haalbaarheidsstudie ligt tussen de 3 en 12 maanden. Een onderneming of groep van verbonden ondernemingen kan steun ontvangen voor maximaal één haalbaarheidsstudie per jaar.


Voor meer informatie over O&O haalbaarheidsstudie contacteer ons gerust

Kommentare


bottom of page