top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverEvelyn Desmidt

Oproep proeftuin droogte (VMM)

Binnen de oproep “proeftuin droogte” van de VMM kunnen 3 partijen gezamenlijk een project indienen dat inspeelt op waterbesparing of droogtebestrijding en te streven naar circulair watergebruik.


Waarvoor subsidie?

- Projecten die inzetten op waterbesparende maatregelen, alternatieve waterbronnen en circulair watergebruik om zo het gebruik en de afhankelijkheid van primaire waterbronnen (grondwater, oppervlaktewater en drinkwater) te verminderen. Bijvoorbeeld

o Gebruik van regenwater maximaliseren

o Water lokaal zuiveren en hergebruiken

o Water lokaal laten infiltreren en zo weinig mogelijk afvoeren via riolering

- Enkel de investeringen die niet via reguliere subsidiekanalen betoelaagd kunnen worden (zoals de maatregelen hierboven), komen in aanmerking. Daarnaast komt ook enkel de surplus ten opzichte van de wettelijke verplichtingen in aanmerking voor subsidie. Kosten voor omkaderende activiteiten, zoals voorbereidende studies, projectcoördinatie, communicatie, …) kunnen ook opgenomen worden in de projectbegroting.


Voor wie?

- Samenwerkingsverband van minstens 3 partijen. Dit kunnen zowel profit, non-profit en overheidsbedrijven zijn op voorwaarde dat ze binnen het gezamenlijke project water leveren of afnemen.


Hoeveel subsidie?

- maximaal 75% van de in aanmerking komende kosten.

- Extra voorwaarde: de totale subsidie bedraagt minimum van 50.000 €.


Aanvraagprocedure

- Stap 1 = vooraanmelding: deze loopt tot 30 mei 2022

- Stap 2 = indiening definitief aanvraagformulier – 7 september 2022

- De uitvoering op het terrein mag pas van start gaan na goedkeuring van het project. Voorbereidend onderzoek en andere voorbereidende stappen zoals het aanvragen van een vergunning, mogen wel al opgestart of lopende zijn. Uiterlijk 6 maanden na betekening moet het project effectief opgestart zijn en tegen eind 2025 moet het project vervolgens gerealiseerd zijn.


Op de website van VMM kunt u enkele voorbeelden terugvinden van reeds goedgekeurde projecten.


Aarzel niet om ons te contacteren want INKASU Consulting beschik niet allen over de expertise om de subsidies voor u aan te vragen maar heeft ook voldoende kennis van waterzuivering en contacten met kennisinstellingen en leveranciers.

evelyn@inkasu.be – 0476 87 59 68


Comments


bottom of page