top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverEvelyn Desmidt

Pendelfonds - subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer (oproep gesloten)

Het Pendelfonds is door de Vlaamse overheid opgericht om projecten voor een duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen.


Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds.


Ook innovatieve fietsstimulerende projecten zoals het ontwikkelen van een app voor het reserveren van deelfietsen voor woon-werkverkeer, een fietslockersysteem en innovatieve deelsystemen worden aangemoedigd.


Focus nieuwe oproep

Bij deze oproep worden bedrijven die een project uitwerken met focus op de last mile (plooifietsen, steps, innovatie vormen van woon-werkverkeer, … ) aangemoedigd om een dossier in te dienen. Er zal bij deze oproep ook extra aandacht zijn voor bedrijfsoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven gelegen op bedrijventerreinen. Ook de kleine en middelgrote bedrijven worden extra aangemoedigd om een project in te dienen bij deze oproep.


Wie kan een projectaanvraag indienen?

 • bedrijven (of groepen van bedrijven) en andere private organisaties (of groepen van private organisaties)

 • lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner (in dit geval moet het grootste deel van de subsidies naar de private partner gaan)

De indieners moeten:

 • samen minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen;

 • vestigingen hebben die gelegen zijn in Vlaanderen. Enkel deze vestigingen komen in aanmerking voor subsidies.

Voor welke projecten?

 1. infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met elektrisch aangedreven fietsen of verplaatsingen met een voortbewegingstoestel faciliteren, uitgezonderd overdekte en niet overdekte fietsenstallingen;

 2. de aankoop en leasing van elektrische en niet-elektrische plooifietsen, bedrijfsvoortbewegingstoestellen en elektrisch aangedreven bedrijfsvoortbewegingstoestellen;

 3. het gebruik van fietsdeelsystemen;

 4. kosten voor het onderhoud van elektrische en niet-elektrische plooifietsen en elektrisch aangedreven voortbewegingstoestellen;

 5. de aankoop van uitrusting voor fietsers, voor gebruikers van elektrisch aangedreven fietsen en voor gebruikers van elektrische en niet-elektrische voortbewegingstoestellen;

 6. projectcoördinatiekosten;

 7. vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te organiseren en te gebruiken.


Wat is de strategische focus van de nieuwe oproep?

 1. fietsmaatregelen;

 2. innovatie-, laboratorium- en voorbeeldfunctie;

 3. samenwerking en bedrijfsoverschrijdende werking;

 4. bereikbaarheid van bedrijventerreinen, meer bepaald in combinatie met openbaar personenvervoer;

 5. duurzaamheid en verkeersveiligheid;

 6. bedrijven en handelszaken met minder dan 250 werknemers.

Hoe de subsidie aanvragen?

 • Online een dossiernummer aanvragen – deadline: 1 juni 2022

 • Potentieelberekening van het project in overleg met Provinciaal MobiliteitsPunt.

 • Definitief dossier indienen uiterlijk op 1 september 2022


Hoeveel subsidie en waarvoor?

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de aard en de duur van het project en bedraagt maximaal de helft van de kosten.


Overzicht maatregelen: klik op deze lijst.


Comments


bottom of page