top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverEvelyn Desmidt

Projectoproep voor het installeren van laadinfrastructuur voor elektrische wagens

De Vlaamse overheid lanceert, op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, een projectoproep voor het installeren van laadinfrastructuur voor elektrische wagens. De subsidie richt zich op publieke laadinfrastructuur van normaal en hoog vermogen op privaat domein of in publiek toegankelijke parkeergebouwen op openbaar domein. Tot 10 november 2023 kan iedereen een projectvoorstel indienen via het aanvraagformulier.


VOORWAARDEN

 • laadpalen worden voorzien van 100 % groene stroom

 • oplaadpunten zijn 24/24 uur op 7/7 dagen publiek toegankelijk

 • gebruikers kunnen er via ad-hoc oplaadmogelijkheid laden (bv. via betaalkaartlezers, qr-code, contactloos betalen)

 • principes van interoperabiliteit met betrekking tot de uitbating en marktconforme prijzen worden gerespecteerd.

 • statische en dynamische informatie over de oplaadpunten wordt gedeeld door middel van beheersystemen die een digitale gegevensuitwisseling mogelijk maken.


HOEVEEL STEUN

 • Laadinfrastructuur operationeel na 31 mei 2024

 • 10 % op de uitgaven met een maximum van 500 euro per gerealiseerd charge point equivalent (CPE).

 • CPE hangt af van het vermogen van de laadpaal

- 3 kW en 11 kW = 1CPE

- 22 kW = 2 CPE

- 43 kW = 4 CPE

- 50-150 kW = 5 CPE

- 150 -300 kW = 10 CPE

- meer dan 300 kW = 20 CPE

- Indien er bij snelladers meerdere laadpunten aan één laadpaal zijn, telt het aantal CPE per punt waaraan gelijktijdig kan geladen worden.

 • Laadinfrastructuur operationeel voor 31 mei 2024:

 • 20 % op de uitgaven met een maximum van 1000 euro per gerealiseerd CPE

 • Maximale subsidie per project: 300.000 euro.


WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING

Investeringskosten voor:

 • laadinfrastructuur

 • de bekabeling

 • een eventuele verzwaring, de nodige aanpassing van de elektriciteitsinstallatie

 • plaatsingskosten.


TIMING

 • Aanvraag indienen: mogelijk tot 10 november 2023

 • Bekendmaking selectie: eind 2023

 • Looptijd projecten: max. 2 jaar


Meer informatie

Projectoproep voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur | Vlaanderen.be

Of neem contact op met ons voor meer informatie (evelyn@inkasu.be)
bottom of page