top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverEvelyn Desmidt

Steun voor KMO's om water te besparen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat we elke druppel water in Vlaanderen moeten tellen. En best zelfs twee of meerdere keren. Met de Blue Deal wil de overheid circulair watergebruik maximaal aanmoedigen en ondersteunen.”


Wenst u in te zetten op waterhergebruik of minder afhankelijk te worden van primaire waterbronnen (grondwater, oppervlaktewater en drinkwater) dan zijn volgende subsidiemaatregelen misschien iets voor u! De boodschap is om nu actie te nemen want oproepen in kader van de BLUE DEAL staan slecht beperkt open.


LET OP: Investeringen om te voldoen aan de verplichtingen in verband met te behalen normen en/of omgevingsvergunningen en/of andere wettelijke verplichtingen komen niet in aanmerking.
1. ECOLOGIEPREMIE PLUS

De Ecologiepremie Plus kan aangevraagd worden voor:

 • Hergebruik van afvalwater

 • Opwaarderen van (ondiep) grondwater, hemelwater of oppervlaktewater naar proceswater

Waarvoor subsidie?

Enkel volgende technologieën komen in aanmerking voor steun:

 • nanofiltratie, omgekeerde osmose, elektrodialyse, elektrocoagulatie, membraanbioreactor + omgekeerde osmose, ultrafiltratie + omgekeerde osmose.

Hoeveel subsidie?

 • Afhankelijk van de soort technologie: 18-30 %

Aanvraagprocedure:

 • De Ecologiepremie Plus kan online gedurende het gans jaar aangevraagd worden.

 • Aan te vragen vooraleer u investeert!


2. WATERBESPARENDE INVESTERINGEN (BLUE DEAL)

Met deze oproep wenst de overheid investeringen te subsidiëren in waterbesparing, droogtebestrijding en herstel van het grondwaterpeil die een besparing opleveren op het gebruik van drinkwater, grondwater en/of oppervlaktewater.


Waarvoor subbie?

Volgende toepassingen komen in aanmerking:

 • opvang en zuivering van regenwater

 • zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron

 • (betere) infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water

 • beheersystemen van opvang, infiltratie, …

 • ontzilting van zeewater

 • waterbesparing binnen bestaande processen

 • waterbemaling


Hoeveel subsidie?

 • Afhankelijk van de grootte van de onderneming

o Kleine onderneming: 20 %

o Middelgrote onderneming: 10 %

 • Extra voorwaarde: de totale projectkost bedraagt minimum 10.000 €.


Aanvraagprocedure:

 • Digitale procedure.

 • Oproep wordt verwacht begin april.

 • Aan te vragen vooraleer u investeert!

 • Tijdelijke oproep: indienen tussen 2 mei en 8 juli!!

Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst. evelyn@inkasu.be 0476 87 59 68


コメント


bottom of page