top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverEvelyn Desmidt

Laadpalen - fiscale voordelen en premies

Om het verduurzamen van bedrijfsmobiliteit te stimuleren bestaan er gerichte steunmaatregelen en subsidies voor ondernemers. In dit artikel gaan we dieper in op fiscale voordelen en premies voor laadinfrastructuur.


1) Verhoogde kostenaftrek ondernemingen

Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. De verhoogde kostenaftrek bedraagt 200% voor wie investeert van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022. Voor wie investeert van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2024 bedraagt de kostenaftrek voorlopig 150%.


2) Gewone investeringsaftrek

Eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen kunnen voor de aankoop van een laadpaal beroep doen op de gewone investeringsaftrek. Deze bedraagt nog tot eind 2022 25%.


3) Verhoogde investeringsaftrek

Voor laadinsfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens bedraagt de verhoogde investeringsaftrek 35 % in 2022.4) Ecologiepremie plus

Voor de aanschaf van elektrische laadstations bestaande uit een snellader van minimum 50 kW per laadpunt, gebruik makend van groene stroom en met aanwezigheid van een slimme sturing kan er via de Ecologiepremie+ ook steun aangevraagd worden. Momenteel worden er geen voorwaarden opgelegd over de toegankelijkheid. Voor kmo’s gaat het over een subsidie van 30% op de essentiële componenten van de investering. Voor grote ondernemingen wordt de steun beperkt tot 15%. De steun kan het ganse jaar aangevraagd worden maar moet gebeuren vooraleer de investering plaats vindt.


5) Clean Power for Transport (CPT)

In de oproep 2022 wordt steun verleend voor de uitrol van:

  • (semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal (≤ 22 kW) en hoog (> 22 kW) vermogen voor elektrische personenwagens en bestelwagens op plaatsen die niet behoren tot het publiek domein of behoren tot het publieke domein, waarbij de privaatrechtelijke rechtspersoon een zakelijk recht heeft op een deel van het publiek domein of in parkeergebouwen die behoren tot het publiek domein. Concreet kan dit bijvoorbeeld voor parkings van supermarkten, parkeergebouwen, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations …

  • laadinfrastructuur voor bestelwagens die niet publiek toegankelijk is, voor zover ze wordt gebruikt om stadskernen emissievrij te beleveren. Dit beperkt zich niet enkel tot centrumsteden.

  • (semi-)publieke & niet publieke laadinfrastructuur voor hoog vermogen (> 22 kW) voor elektrische vrachtwagens.

Enkele voorwaarden:

  • (Semi-)publiek = minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk.

  • Alle laadpunten moeten uitgerust zijn met standaard connectoren (type 2 en type Combo 2). De laadpunten worden voorzien van groene stroom. Dit kan bijvoorbeeld door eigen voorziening zoals door een PV-installatie of door een energiecontract met groenestroomleverancier.

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE). Meer info over CPE.


Een steunaanvraag kan nog ingediend worden tot 15 september 2022.


Extra weetje

Fiscale maatregelen kunnen gecombineerd worden met een premie (Ecologiepremie of Clean Programme for Transport)

コメント


bottom of page