top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverEvelyn Desmidt

Maak sneller impact met INTERREG CrossRoads – Nieuwe oproep in maart 2024!

Heb je een innovatief idee om maatschappelijke problemen aan te pakken? En wil je dit samen realiseren met een Nederlands bedrijf? Dan is de CrossRoads misschien iets voor jou.


CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen/Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse KMO’s en Zuid-Nederlandse MKB’s. Het programma ondersteunt bedrijven in hun zoektocht naar een partner over de grens en subsidieert product- of procesinnovaties met een focus op maatschappelijke noden als duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Duurzaam ondernemen: Gebruik van alternatieve en hernieuwbare grondstoffen (bv. biogebaseerde); lichtere, performantere en meer duurzame materialen; bioraffinage van agrarische en natuurlijke basis- en reststromen naar grondstoffen voor een nieuwe toepassing op voldoende grote schaal; biogebaseerde verpakking; vermindering van afval- en reststromen; verlengen van de levensduur van producten en materialen en opwaardering; circulair design; …


Duurzame energie: Technologieën voor de reductie van de energiebehoefte, voor energieopslag, voor energienetwerken; energiebesparing (bv. in de industrie door efficiëntere productie uitwisseling van restwarmte); hernieuwbare energie; groene mobiliteit in de logistiek; klimaatneutrale voedselproductie, duurzame verwarming van kassen, innovatieve conversie- en opslagtechnieken; duurzame opwekking in de gebouwde omgeving; …


Industrie 4.0: Slimme productieprocessen, procesinnovaties; smart maintenance & services (sensoren, drones, …); additive & advanced manufacturing (3D-printing, robotisering, IoT, …); Digitale oplossingen die o.m. bijdragen aan het optimaliseren van supply chain management en logistiek, producten en diensten op maat; …


Gezondheid: Innovaties die inzetten op predictie (bv. risico’s voorspellen met smart data, AI, modelleringstechnieken), preventie (bv. meettechnologie), gepersonaliseerde zorg (bv. precision medicine, point of care diagnosis, personalised medicine), zorg op afstand, zorg op maat (bv. e-healthapplicaties)

  • Regio Nederland: Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Nederlands Limburg

  • Regio Vlaanderen: heel Vlaanderen


Op 1 maart opent een tweede oproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland. Die loopt tot en met 26 april 2024. Tijdens deze ronde is opnieuw een subsidiebudget van 2,5 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiepercentage bedraagt 50% met een maximum van € 250.000 per project. De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar.Voor meer informatie: evelyn@inkasu.be
Comments


bottom of page